Nowy Prezes LIR i wyzwania

12.07.2015

O wyzwaniach jakie stoją przed nowo wybranym Prezesem Lubuskiej Izby Rolniczej (6 lipca 2015 w Kalsku podczas I Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej V kadencji) mówi sam Stanisław Myśliw

iec - Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej.