Uroczyste ślubowanie nauczycieli

02.11.2018

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad 52 Zespołami Szkół Centrami Kształcenia Rolniczego. W dniu 23 października 2018 r. miała miejsce uroczystość ślubowania składanego przez nauczycieli mianowanych oraz wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Uroczyste ślubowanie składane przez nauczycieli odebrał Wiceminister RiRW Rafał Romanowski. Uroczystość była także momentem wręczenia Srebrnego Krzyża Zasługi oraz Złotych Medali za Długoletnią Służbę, Srebrnych Medali za Długoletnią Służbę i Brązowych Medali za Długoletnią Służbę, Medali Komisji Edukacji Narodowej, odznak „Zasłużony dla Rolnictwa” Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz nagród Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Wiceminister Rafał Romanowski złożył gratulacje nauczycielom i dyrektorom szkół, a także wyraził podziękowania i zachęcił do ciągłego doskonalenia na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego. 
 
W sesji letniej w roku szkolnym 2017/2018 zgłosiło się do awansu 78 nauczycieli, z 30 szkół rolniczych, w tym 24 nauczycieli - na stopień nauczyciela mianowanego oraz 54 - na stopień nauczyciela dyplomowanego. Od roku 2007 do sesji letniej 2018 do awansu zawodowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przystąpiło łącznie 931 nauczycieli. 
 
Uroczystość ślubowania nauczycieli mianowanych oraz wręczania aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego uświetnił występ artystyczny młodzieży z ZSCKR w Sokołowie Podlaskim. 

 

  ZA
  ND

Dopisz się do powiadomień

 • Zobacz film

  Szkody w maszynach poza sezonem pracy

  • 2022-12-07 11:41:00
 • Zobacz film

  KRUS przekazał traktor - nagrodę Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  • 2022-11-07 18:36:00
 • Zobacz film

  PODR: Jak osiągnąć sukces w uprawie kukurydzy kiszonkowej

  • 2023-02-21 07:04:00

Warto poznać: