VI Forum Grup Producentów Rolnych - Grupy producenckie i ich najczęstsze problemy w 2016 roku

10.10.2016

Jak utrzymać "stare grupy przy życiu"? Jak konsolidować producentów w nowe grupy? Z jakimi problemami borykają się grupy producenckie w 2016 roku? Słowem podsumowania Karolina Reńska, prawnik

KZGPR-IG w związku z organizowanym VI Forum Grup Producentów Rolnych wraz z BGŻ BNP Paribas.
Materiał dostępny na YouTube: