Wystąpienie Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego - Nowy PROW

03.04.2015

Wystąpienie Ministra Rolnictwa podczas Agrotech Kielce, 27 marca 2015 r. PROW jest końcowym elementem procesu programowania zorganizowanego zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską.

Zgodnie z nim na poziomie unijnym opracowywany jest dokument strategiczny identyfikujący silne i słabe strony obszarów wiejskich na poziomie UE, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu o strategię UE przygotowywana jest strategia krajowa ROW, która przekłada priorytety wspólnotowe na sytuację w kraju. Głównym narzędziem realizacji strategii jest właśnie PROW. Nowy PROW jest dedykowany dla gospodarstw średnich i małych. W tym rozdaniu będzie można realizować zakupy i inwestycje zespołowo. Dodatkowo jeśli założy się grupę to można liczyć na 3 miliony.
Materiał dostępny na YouTube:
  ZA
  ND

Dopisz się do powiadomień

 • Zobacz film

  Szkody w maszynach poza sezonem pracy

  • 2022-12-07 11:41:00
 • Zobacz film

  KRUS przekazał traktor - nagrodę Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  • 2022-11-07 18:36:00
 • Zobacz film

  PODR: Jak osiągnąć sukces w uprawie kukurydzy kiszonkowej

  • 2023-02-21 07:04:00

Warto poznać: