Wystąpienie Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego - Nowy PROW

03.04.2015

Wystąpienie Ministra Rolnictwa podczas Agrotech Kielce, 27 marca 2015 r. PROW jest końcowym elementem procesu programowania zorganizowanego zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską.

Zgodnie z nim na poziomie unijnym opracowywany jest dokument strategiczny identyfikujący silne i słabe strony obszarów wiejskich na poziomie UE, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu o strategię UE przygotowywana jest strategia krajowa ROW, która przekłada priorytety wspólnotowe na sytuację w kraju. Głównym narzędziem realizacji strategii jest właśnie PROW. Nowy PROW jest dedykowany dla gospodarstw średnich i małych. W tym rozdaniu będzie można realizować zakupy i inwestycje zespołowo. Dodatkowo jeśli założy się grupę to można liczyć na 3 miliony.
Materiał dostępny na YouTube:

Dopisz się do powiadomień

 • Zobacz film

  Concordia Ubezpieczenia zmieni się na Generali Agro

  • 2021-07-27 11:39:00
 • Zobacz film

  Gospodarstwo rolne Adama Warnke

  • 2021-08-23 09:29:00
 • Zobacz film

  Gospodarstwo rolne Krzysztofa Dzienniaka

  • 2021-09-19 19:00:00

Warto poznać: