Wystąpienie Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego - Nowy PROW

03.04.2015

Wystąpienie Ministra Rolnictwa podczas Agrotech Kielce, 27 marca 2015 r. PROW jest końcowym elementem procesu programowania zorganizowanego zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską.

Zgodnie z nim na poziomie unijnym opracowywany jest dokument strategiczny identyfikujący silne i słabe strony obszarów wiejskich na poziomie UE, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu o strategię UE przygotowywana jest strategia krajowa ROW, która przekłada priorytety wspólnotowe na sytuację w kraju. Głównym narzędziem realizacji strategii jest właśnie PROW. Nowy PROW jest dedykowany dla gospodarstw średnich i małych. W tym rozdaniu będzie można realizować zakupy i inwestycje zespołowo. Dodatkowo jeśli założy się grupę to można liczyć na 3 miliony.
Materiał dostępny na YouTube:
  ZA
  ND

Dopisz się do powiadomień

 • Zobacz film

  Święto Prewencji i Bezpieczeństwa na Wsi - XX Edycja Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  • 2023-10-12 11:43:00
 • Zobacz film

  Generali Agro zorganizowało międzynarodową konferencję o rolnictwie

  • 2023-10-22 07:13:00
 • Zobacz film

  V Finał konkursu filmowego KRUS „Moja Wizja Zero”

  • 2023-12-01 15:01:00

Warto poznać: