Gospodarze mają wynieść

20.10.2014, 02:20s
Agnieszka Jackiewicz-Zatyka Dyrektor Regionu Bankowości Korporacyjnej Banku BGŻ jest zaskoczona przebiegiem konferencji Banku BGŻ na Zamku Ryn.