Marek Sawicki - Praca komisji po strajkach, Kielce 2015

01.04.2015

Komisje zostały powołane w celu trafniejszej analizy sytuacji sektora rolno-spożywczego. Zapytaliśmy o aktualny stan prac komisji. Rozmawiamy z Markiem Sawickim Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał dostępny na YouTube: