Romuald Tański o Agro na Obcasach w Olsztynie

14.03.2017

Romuald Tański - Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o Agro na Obcasach, które odbyło się 9 marca w Olsztynie. Wydarzenie z zorganizowane zostało przez BGŻ BNP Paribas i Warmińsko

-Mazurską Izbę Rolniczą.
Materiał dostępny na YouTube: